14

COMUNICAT DE PRESA-LANSAREA PROIECTULUI FORMING

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a demarat în luna aprilie 2014, în calitate de coordonator, implementarea proiectului  “Inserţie activă pe piaţa muncii prin FORMare profesională inovativă în domeniul INGineriei – FORMING”. Lansarea proiectului a fost anunţată în cadrul unei conferinţe, organizată în data de 29 aprilie 2014, la Hotelul Howard Johnson Grand Plaza din Bucureşti.

Alături de echipa de management şi experţii proiectului, la eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai unor entităţi precum: companii, instituţii relevante în domeniul ocupării forţei de muncă, patronate, sindicate, comitete sectoriale. Managerul de proiect şi liderii fiecărei instituţii partenere au prezentat expertiza adusă în proiect şi au furnizat detalii privind concepţia, organizarea şi desfăşurarea activităţilor proiectului. Managerul proiectului, prof. univ. dr. ing. Claudia Popescu, prorector al Universiţii POLITEHNICA din Bucureşti, a prezentat obiectivele şi activităţile proiectului, dar şi o serie de date relevante privind ocuparea forţei de muncă, cererea de competenţe şi calificări profesionale, arătând întemeierea proiectului pe nevoile reale ale pieţei care vor fi analizate pe parcursul proiectului. Exprimând preocupări legate de perspectivele de sustenabilitate deschise de proiect dar şi alte teme relevante legate de nevoia de competenţe profesionale solicitate de piaţa muncii, au luat cuvântul, de asemenea: prof. dr. ing. Ion Ciucă, Consilier în Ministerul Educaţiei Naţionale, prof. dr. ing. Anton Hadăr, Vicepreşedinte al Senatului Universitaţii POLITEHNICA din Bucureşti; Adrian Izvoranu, Secretar general Alianţa Confederaţiilor Patronale din România.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a 1000 de şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, prin furnizarea de servicii integrate şi inovative de consiliere, mediere şi formare profesională personalizată în domeniul ingineriei. Proiectul va avea o durată totală de 18 luni şi pe parcursul implementării sale va furniza un pachet integrat de servicii de informare, consiliere, medierea muncii şi formare profesională pentru şomeri cu studii tehnice, atât superioare cât şi medii. Într-un context în care problematica ocupării forţei de muncă este de mare actualitate, proiectul FORMING vine cu o abordare inovativă. Astfel, oferta de cursuri disponibile în cadrul proiectului se va întemeia pe date obţinute prin corelarea cu piaţa muncii. Vor fi selectate cursuri dintr-o gamă largă de discipline inginereşti precum: inginerie electrică, surse de energie regenerabilă; proiectare, fabricaţie şi inginerie asistată de calculator; ergonomie; tehnologia materialelor; reciclare; mecatronică; mentenanţă şi certificare; comenzi numerice; management de proiect, antreprenoriat etc. Un alt element de inovare al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unei platforme multifuncţionale utilizând tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor care va fi spaţiul virtual pentru medierea electronică a muncii. Regiunile vizate de activităţile proiectului sunt: Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia, Nord-Est, Vest, Centru.

Alături de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, la implementarea proiectului participă: Universitatea Politehnica din Timisoara, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi şi companiile The Red Point S.A., furnizor de soluţii software, şi Ascendo, furnizor de servicii de informare, consiliere profesională şi mediere a muncii. Partenerii proiectului au fost selectaţi astfel încât, prin domeniul lor de expertiză, să asigure îndeplinirea obiectivelor proiectului referitoare la: evaluarea necesităţilor de competenţe ale firmelor de inginerie; medierea, consilierea, formarea şi orientarea profesională a GT; dezvoltarea platformei IT a proiectului. Amintim membrii echipei de management a proiectului, reprezentanţii fiecărui partener, astfel: manager de proiect, prof. univ. dr. ing. Claudia Popescu, prorector al Universitatea Politehnica din Bucuresti; Mihai-Florian Popescu, lider al partenerului S.C. Ascendo  S.R.L.; prof. univ. dr. George Emilian Draghici, lider partener pentru Universitatea Politehnica din Timisoara; prof. univ. dr. Nicolae Florin Cofaru, lider partener pentru Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu; prof. univ. dr. ing. Ştefan Grigoraş, lider partener pentru Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi; Ciprian Ursu, reprezentant partener al S.C. The Red Point S.A.

Pentru detalii suplimentare despre proiect şi despre pachetul integrat de servicii pe care echipa proiectului FORMING îl pregăteşte ne puteţi să ne scrieţi la adresa de email: office@forming.ro