SERVICII SOMERI

Completează formularul online pentru a beneficia de serviciile FORMing

Pachetul de servicii integrate de orientare profesională FORMing

Informare şi consiliere profesională Formare profesională Medierea muncii
Realizarea unui profil de aptitudini și competențe profesionale pe baza căruia candidații noștri sunt îndrumați către anumite direcții de dezvoltare a carierei profesionale. Candidații pot alege un curs din pachetul cu mai multe opțiuni de formare profesională în diferite discipline inginerești. Un demers prin care candidații care intră în proiectul nostru sunt pregătiți și puși față în față cu angajatorii care au locuri de muncă disponibile.

Cui se adresează FORMing?

Serviciile furnizate în proiect se adresează persoanelor care nu sunt angajate, care doresc să găsească un loc de muncă şi care se încadrează într-una dintre categoriile: şomeri, şomeri de lungă durată, persoane aflate în cautarea unui loc de muncă, persoane inactive. Candidaţii noştri pot fi persoane cu studii tehnice,  atat cu studii medii cât şi superioare.

 

Beneficiile oferite de FORMing

 • Competente in domeniul tehnic prin cursuri acreditate recunoscute de legislața muncii, ANC.
 • Toate serviciile sunt gratuite.
 • Pe parcursul programului de formare se asigură: cazarea şi masa, decontarea cheltuielilor de transport pentru cei care nu sunt din oraşul unde au loc cursurile.
 • La finalul programului de formare este oferită şi o subvenţie în bani.

 

Pachetul de cursuri

Va rezulta din analizele pe care le facem legate de cerinţele angajatorilor. Vor fi selectate cursuri dintr-o gamă largă de discipline inginereşti cerute de piaţă precum:

 • inginerie electrică,
 • surse de energie regenerabilă;
 • proiectare,
 • fabricaţie şi inginerie asistată de calculator;
 • ergonomie;
 • tehnologia materialelor;
 • reciclare;
 • mecatronică;
 • mentenanţă şi certificare;
 • comenzi numerice;
 • management de proiect,
 • antreprenoriat
 • etc.

Unde au loc cursurile

La universitatile partenere in proiect, în orașele:

 • București
 • Iași
 • Timișoara
 • Sibiu