Principiile ce stau la baza implementarii Proiectului FORMING

EGALITATEA DE SANSE

Proiectul contribuie la promovarea egalităţii de sanse atingandu-se astfel implicit si componenta de coeziune sociala la nivel de regiuni de dezvoltare inclusiv la nivel national.
Proiectul este in concordanta si asigura respectarea prevederilor legale referitoare la respectarea principiului egalitatii de sanse prevazute prin:
• Constitutia Romaniei,
• Strategia Natională Pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, tineri și vârstnici pentru perioada 2010 – 2012,
• Legea nr.202/2002 (republicata in 2013), privind egalitatea de sanse intre femei si barbati,
• Directiva 75/11/CE privind aplicarea principiilor egalităţii de remuneratie pentru barbati si femei,
• Directiva 76/207/CE privind principiul egalităţii de tratament intre femei si barbati in privinta accesului la angajare, formare profesionala si promovare precum si in ceea ce priveste conditiile de munca,
• Directiva 78/2000/CE privind egalitatea in domeniul ocuparii si in alte aspecte ale vietii cotidiene,
• Directiva 43/2000/CE privind tratamentul egal al persoanelor de origine rasiala si etnica,
Principiul egalitatii de sanse este abordat transversal in cadrul acestui proiect. In toate activitatile realizate in cadrul proiectului se va asigura participarea egală a femeilor și bărbaților, tinerilor și vârstinicilor la diferite evenimente si reuniuni.
La baza procesului de incluziune socială activă prin măsuri de ocupare a forței de muncă se află principiul egalității de șanse, iar efortul proiectului este acela de a asigura oportunități egale pentru toți.
Astfel, toate acțiunile se vor adresa grupurilor vulnerabile, șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, fără deosebire de sex, rasă, vârstă, cetățenie, etc.

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă prin atingerea prioritatilor stabilite in Agenda 21 – Planul Global de Actiuni pentru Dezvoltare Durabila in secolul 21, adoptat la Rio de Janeiro, in 1992 si prin Summit-ul Mondial privind Dezvoltarea Durabila desfasurat la Johannesburg in 2002.
Proiectul are in vedere prevederile Strategiei Europa 2020 (initiativa emblematica ” Tineretul in miscare”) privind facilitarea intrarii tinerilor pe piata muncii si ale Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei (Orizonturi 2013-2020-2030) privind dezvoltarea capitalului uman prin corelarea educatiei si invatarii cu piata muncii, a interactiunii sub forma unor parteneriate consolidate dintre universităţi, mediul de faceri si sectorul cercetare-dezvoltare-invoare.
Obiectivul orizontal – dezvoltarea durabila este constituit din trei perspective: social, de mediu, economic.
In ceea ce priveste dezvoltarea durabila sociala, proiectul vizeaza grupul tinta prin crearea unor mecanisme prin care este imbunatatita si augmentata capacitatea de luare a deciziei cu privire la parcursul social si profesional.

ABORDAREA INTERREGIONALA
Abordarea interregională este asigurata de structura consortiului multiregional cu parteneri din cadrul a 4 institutii de invatamant superior, precum si de actiunile de dezvoltare si consolidare a parteneriatelor intre universitati si institutii/companii/institute de cercetare/intreprinderi, in scopul facilitării integrării cursanților în piața muncii.
Prin aceste parteneriate se va asigura legătura și feed-back-ul cu mediul economic, se va efectua un transfer de expertizp și know-how intre universitatile din regiuni diferite, se va facilita transferul fortei de munca interregional (parteneriatul cu firme din alte regiuni va permite largirea numarului de potentiali angajatori ai cursantilor, fara a se limita la cei din regiunea in care se afla universitatea).
De asemenea, se are in vedere si apartenenta cursantilor (domiciliul) la regiuni care nu sunt vizate direct de activitatile proiectului, acestia urmand a multiplica rezultatele proiectului in aceste regiuni, dupa finalizarea cursurilor universitare si intrarea pe piata muncii.
Astfel, efectele generate de proiect vor putea fi extinse atat la niveul regiunilor vizate direct de activitatile proiectului, cât si catre celelalte regiuni.