ANGAJATORI

Într-un context în care problematica ocupării forţei de muncă este de mare actualitate, proiectul FORMING vine cu o abordare inovativă. Astfel, oferta de cursuri disponibile în cadrul proiectului se va întemeia pe date obţinute prin corelarea cu piaţa muncii. Vor fi selectate cursuri dintr-o gamă largă de discipline inginereşti precum:

  • inginerie electrică,
  • surse de energie regenerabilă;
  • proiectare, fabricaţie şi inginerie asistată de calculator;
  • ergonomie; tehnologia materialelor;
  • reciclare; mecatronică;
  • mentenanţă şi certificare;
  • comenzi numerice;
  • management de proiect,
  • antreprenoriat etc.

 

Pe lângă consultarea angajatorilor pentru stabilirea pachetului de cursuri, proiectul FORMing va asigura serviciul electronic de medierea a muncii, prin intermediul unei platforme electronice dedicate.